Wooneilanden Zeeburgerbaai

In 2009 won Attika Architekten een competitie voor twee drijvende wooneilanden in de Zeeburgerbaai en een opgetild oevergebouw. In de jaren daarop is deze experimentele woonvorm technisch vergaand uitgewerkt, ondersteund met onderzoek op de TU Delft. Voor specifieke risico’s als torsie in het drijflichaam en mogelijke verkleving bij het droogvallen van het IJmeer zijn oplossingen gevonden. De opgebouwde expertise kan in de toekomst zijn waarde bewijzen bij de ontwikkeling van drijvende buurten en wijken.

Uitgangspunt voor het ontwerp is een in alle opzichten op het water gerichte vormgeving. Dit geldt zowel voor de vormgeving van de eilanden en verkaveling, als de woningtypologie en de architectuur. Daarmee ontstaat een waterwoonmilieu dat sterk afwijkt van wonen op het land. Het opgetilde oevergebouw accentueert de maritieme context van het project.

Opdrachtgever: Ooms Bouw & Ontwikkeling
Tags: water, drijflichaam, water wonen, eiland