Tweelingfenomeen

Met de archetypische bouwmassa, de verticale vensters en traditionele materialen past het woonhuis in de kritisch regionale intenties van het plan Cronenburgh van West 8 in Loenen aan de vecht. Toch is het ontwerp onmiskenbaar van nu. Als gevolg van een aantal ontregelende bewerkingen ontwikkelt het huis zich van een ordentelijke voorgevel naar een achtergevel waar de vuistregels voor de architectuur geen grip op hebben. In de architectuur is een “geheime” formele agenda gerealiseerd van Eyckpunten, genoemd naar Loenens beroemde bouwmeester Aldo van Eyck. Wie er oog voor heeft ziet “een vermeden midden”, “een huis als een stad en een stad als een huis”, en een “tweelingfenomeen”.

Opdrachtgever: particulier
Foto’s: Martine Berendsen
Tags: wonen, baksteen, nieuwbouw