Molenbuurt Wormer

Attika Architekten won de competitie voor de herstructurering van de naoorlogse woonbuurt in het Noord Hollandse Wormer. De opdrachtgever WormerWonen en het meebeslissend buurtcomité waardeerden het ontwerp omdat het bestaande kwaliteiten erkent en versterkt.

In een uitgebreid participatietraject met huidige en nieuwe bewoners, werkte Attika Architekten naar een efficiënt stedenbouwkundig plan waarin op een vanzelfsprekende manier parkeren, groen en de openbare ruimte zijn geordend. De methode van Attika, met schuimmaquettes en schetsen aan tafel, combineert deskundigheid met toegankelijkheid voor alle deelnemers.  Het heeft geleid tot een breed gedragen plan, waarin iedereen zijn inbreng herkent.

De ontworpen woningen dorps: kleinschalig, gevarieerd en pragmatisch. Ze sluiten aan bij het bestaande, maar zijn ook eigen en herkenbaar als een Wormer plan van nu. Architectonische thema’s zijn ontleend aan de aanwezige context: de tuindorp sfeer, het burgerlijk woonhuis, molenstompen en Zaanse pakhuizen. Met mooie materialen en sprekende details verrijkt de nieuwbouw de openbare ruimte.

Opdrachtgever: WormerWonen
Foto’s: Attika Architekten
Tags: stedenbouw, sociale woningbouw, appartementen, huur, baksteen, nieuwbouw, competitie