Masterplan Poptahof, Delft

De Poptahof is een hoogstedelijke wijk uit het begin van de jaren ’60, net buiten de Delftse binnenstad. De wijk kenmerkte zich door een negatief imago, geïsoleerde ligging, eenzijdige samenstelling van de woningvoorraad en bevolking, en problemen in het openbare gebied. Om aan de toenemende vraag naar kwalitatief hoogwaardige en onderscheidende woonmilieus tegemoet te komen, transformeert de Poptahof in de komende jaren tot een aantrekkelijke wijk. Het masterplan van Attika Architekten legt een ruimtelijke, programmatische en financiële basis voor deze transformatie.

Kern van het plan is het centraal in de wijk gelegen park. Op de kop van het park bevindt zich de entree van de wijk voor langzaam verkeer en voetgangers en een nieuwe tramhalte. Hier presenteert de wijk zich aan de stad. Een belangrijke woonkwaliteit is de aanwezigheid van openbaar (gebruiks-) groen, en een aaneengesloten watersysteem.

De programmaonderdelen wonen, parkeren, het sociaal en het commercieel programma zijn gelegen rondom collectieve hoven. Ook de bestaande hoogbouw wordt hier, getransformeerd, in opgenomen. Iedere hof krijgt een eigen invulling en identiteit.

Opdrachtgever: Kristal
Tags: stedenbouw, openbare ruimte, masterplan