locatie blaes

Tussen de Zaan en de dijk, tussen geurcontour en geluidscontour, tussen stad en ommeland is een locatie gevonden waar 17 hedendaagse Zaanse huizen samen een buurtje maken. Met het op de locatie aanwezige monumentje en de mix van wonen en werken aan huis worden Zaanse tradities levend gehouden.

Opdrachtgever: ZVH / Perspectief Noord Holland
Tags: stedenbouw, wonen, hout, duurzaam, woningbouw