Kolegio Papa Cornes

“…een ontwerp dat perfect past in de lokale condities.”

(uit het jury rapport van de prijsvraag voor een brede school op Bonaire)

Het Kolegio Papa Cornes is in alle opzichten typisch Bonairiaans. Dat geldt voor de manier waarop het is afgestemd op het typische Caribische Zeeklimaat, de culturele tradities op het eiland, en de mogelijkheden van de plaatselijke bouwnijverheid. Omstandigheden die sterk afwijken van die in Nederland, waarvan Bonaire sinds 2010 een bijzondere gemeente is.

Op de zon en de wind

Wind en schaduw zijn van oudsher waardevolle wapens in de strijd tegen de hitte op Bonaire, het eiland met het warmste klimaat van Nederland. De gebouwvleugels van het Kolegio zijn georiënteerd op die passaat. Zo kunnen zowel de buitenruimten als de lokalen zelf worden geventileerd. Ook de Tropendaken staan op de koppen open om zo de passaat door het gebouw te laten spoelen. Deze daken hebben ruime overstekken die de gevels in de schaduw te zetten. Met behulp van zonnestudies zijn de afmetingen bepaald en daarmee is de noodzaak voor overige zonwering geminimaliseerd. Vóór de gebouwvleugels bindt een overdekte speelplaats de gebouwen aaneen. Dit schaduwdak is even functioneel als beeldbepalend.

Couleur locale

De gebouwvleugels zijn geschilderd in typische Caribische kleuren in verfijnde patronen. Elke vleugel in een eigen basiskleur. Ook de organisatie typisch voor de tropische condities: losse gebouwen zonder gangen waarvan je de vertrekken buitenom ontsluit. Zo is veel verkeersruimte bespaard waarmee geld vrij viel voor het schaduwdak en relatief ruime lokalen.

Prefab en ambacht.

Vrijwel alle bouwmaterialen, installaties en veel arbeid op Bonaire komt van over zee. De Papa Cornes is gerealiseerd met een mix van prefab en plaatselijke productie. Zo zijn de gevels in Nederland geprefabriceerd maar is het schaduwdak van ter plaatse gestort beton. Dat laatste zou in Nederland relatief duur zijn, maar is op Bonaire juist goed te maken dankzij de vaardigheid van de Zuid Amerikaanse ambachtslieden.

Op 4 april 2017 is het Kolegio Papa Cornes officieel in geopend met een toespraak van de Nederlandse minister van Onderwijs. Daarmee is een gebouw in gebruik genomen waar het eilandbestuur, Attika Architekten en de gebruikers bijzonder trots op zijn.

Opdrachtgers: OLB - Openbaar Lichaam Bonaire en RCN - Rijkdienst Caribisch Nederland

Fotos: Bart van Hoek

AttikaArchitekten_ColegioPapaCornes-Bonaire-School
AttikaArchitekten_ColegioPapaCornes-Bonaire-School
AttikaArchitekten_ColegioPapaCornes-Bonaire-School
AttikaArchitekten_ColegioPapaCornes-Bonaire-School
AttikaArchitekten_ColegioPapaCornes-Bonaire-School
AttikaArchitekten_ColegioPapaCornes-Bonaire-School
AttikaArchitekten_ColegioPapaCornes-Bonaire-School
AttikaArchitekten_ColegioPapaCornes-Bonaire-School
AttikaArchitekten_ColegioPapaCornes-Bonaire-School
AttikaArchitekten_ColegioPapaCornes-Bonaire-School
AttikaArchitekten_ColegioPapaCornes-Bonaire-School
AttikaArchitekten_ColegioPapaCornes-Bonaire-School
AttikaArchitekten_ColegioPapaCornes-Bonaire-School
AttikaArchitekten_ColegioPapaCornes-Bonaire-School
AttikaArchitekten_ColegioPapaCornes-Bonaire-School
AttikaArchitekten_ColegioPapaCornes-Bonaire-School
AttikaArchitekten_ColegioPapaCornes-Bonaire-School
AttikaArchitekten_ColegioPapaCornes-Bonaire-School
AttikaArchitekten_ColegioPapaCornes-Bonaire-School
AttikaArchitekten_ColegioPapaCornes-Bonaire-School
AttikaArchitekten_ColegioPapaCornes-Bonaire-School
AttikaArchitekten_ColegioPapaCornes-Bonaire-School
AttikaArchitekten_ColegioPapaCornes-Bonaire-School
AttikaArchitekten_ColegioPapaCornes-Bonaire-School
AttikaArchitekten_ColegioPapaCornes-Bonaire-School