Het nieuwe nieuwe dorp

Het tuindorp Heijplaat werd in het begin van de 20ste eeuw gebouwd voor arbeiders van de RDM werf. In de zestiger jaren werd het uitgebreid met "het nieuwe dorp". Attika Architekten maakte in opdracht van Woonbron een Strategisch Masterplan voor de revitalisering van deze Rotterdamse havenenclave: het Nieuwe Nieuwe Dorp. Heijplaat was altijd al een plek voor pioniers en vrijbuiters. Dit Strategisch Masterplan zorgt voor maximale kansen voor particuliere investeringen en vrijheid, met de garanties voor een groene leefomgeving en met ruimte voor verblijven en ontmoeten.

In samenwerking met Germaine Sanders
Opdrachtgever: Woonbron