Gezellig stadje in een winderige polder

Batavia Stad was in 2000 in Nederland de eerste factory outlet buiten een stads- of dorpskern. Nabij de Batavia Werf is de outlet vormgegeven als een koloniale nederzetting. Kleurrijke topgeveltjes steken uit boven een vestingmuur van ruwe natuursteen. Dit aansprekende beeld, en de toestroom van winkelend publiek bleek het begin van een vitale ontwikkeling van deze plek aan het water. Batavia Stad zet Lelystad op de kaart.

Met de uitbreidingen van 2007 en 2009 krijgt de ontwikkeling van de oude nederzetting tot een welvarend stadje een logisch vervolg. Eerst in de vorm van een binnenstedelijk hofje en vervolgens in een meer formele, voorname publieke ruimte in Franse stijl. Prachtige grote platanen, overgenomen van de gemeente Amsterdam, stofferen het ovale plein.

Attika Architecten neemt winkelen serieus. Winkelen is misschien wel de meest omvangrijke cultuurpraktijk van de laat 20ste en vroeg 21ste eeuw. De verleiding strategieën die een shopping centre tot een succes maken gaan verder dan een aantrekkelijke buitenkant. De lay-out, inrichting van de openbare ruimte, de organisatie van het laden en lossen, de juiste mix van kleinere en grotere winkels, verlokkende zichtlijnen; alles werkt mee. Het straatbeeld vormt het sluitstuk van deze complexe achterliggende architectuur; het is het decor voor het theater dat shoppen wordt genoemd.

Opdrachtgever: Stable International
Foto’s: Attika Architekten, Martine Berendsen
Tags: factory outlet, commercieel vastgoed, winkel, natuursteen, hout, openbare ruimte, stedenbouw, shopping centre