Gasthuispoort, Breda

Dit prijsvraagontwerp is onlosmakelijk verbonden met de bouwkundige geschiedenis van de stad Breda. Ooit was hier een echte poort, onderdeel van de stadsmuur die de inwoners moest beschermen tegen vijanden van buiten. Al in de 16de eeuw werd besloten de stad verder naar het oosten uit te breiden en werd de poort afgebroken. In de 20ste eeuw is met grootschalige ingrepen het historische stedelijke weefsel rond de Gasthuispoort flink aangetast. De Vlaszak werd een brede verkeersweg om de bereikbaarheid van de stad voor het autoverkeer te verbeteren. De bouw van kantoorpanden en grote woonblokken langs deze verkeersader moest Breda stadse allure geven.

Op dit moment is er juist een hernieuwde belangstelling voor de historische kwaliteit van de binnenstad en beseffen we beter wat stedelijkheid is. De binnenstad trekt jonge gezinnen, alleenstaanden, starters en senioren, allemaal mensen die bewust kiezen voor het wonen in de stad. Mensen die kiezen voor de gezelligheid en het gemak van voorzieningen naast de deur. Mensen ook, die kiezen voor het onverwachte van de stad met haar leuke winkeltjes en toevallige ontmoetingen op straat.

Het ontwerp kiest voor een stedelijke verfijning en een veelzijdige, op de historische binnenstad afgestemde architectuur die de binnenstedelijke structuur herstelt. Tegelijkertijd maakt de relatief grote maat van de opgave het mogelijk goede, aaneengesloten en flexibele winkelruimten te maken, goede parkeeroplossingen te verzorgen en een gedifferentieerd woningaanbod aan te bieden, afgestemd op de uiteenlopende winkel -  en woonwensen van nu. Attika Architekten kiest voor een menselijke schaal, met mooie details en sprekende materialen. En voor de stedelijke belevenis van een verrassing om de hoek van een gekromde straat, een gezellig pleintje, een gemeenschappelijke hof, een begroeide tuinmuur, een verstilde binnentuin.

Met panden van verschillende breedte, hoogte en architectonische expressie, en ook met een breed repertoire aan stedelijke ruimten van steeg tot plein, voegt het ontwerp zich in de binnenstad. De pandsgewijze opzet, de samenhang zonder herhaling, en de positionering van accenten maakt dat er telkens - zowel op het eerste, als ook op het tweede, en derde gezicht - wat nieuws valt te ontdekken. Met hogere en lagere bouwmassa’s, accenten als balkons, zorgvuldig ontworpen hekwerken, subtiele verschillen in kleur, materiaal, gevelindeling en detaillering, en een enkel krachtig contrast ontstaat een verleidelijk stedelijk beeld. Een beeld dat, versterkt met een aantrekkelijk en gevarieerd winkel- en woningaanbod, bezoekers verleidt tot het verkennen van dit nieuwe, oude stadsdeel. Zo ademt de locatie een stadse energie die waarde heeft voor de gehele binnenstad.

Opdrachtgever: Slokker Vastgoed
Tags: competitie, stedenbouw, openbare ruimte, winkels, woningbouw, stadvernieuwing, plein