frisse dorpsschool

Deze basisschool staat op een groen "eiland" midden in een Warnsveldse woonwijk. Het bestemmingsplan gaf een beperkt bouwvlak omzoomd met flinke bomen en dorpse bouwhoogten. Het programma vroeg op die vlek om tenminste twee bouwlagen. Een complexe puzzel waarvan Attika Architekten de stukken in elkaar paste. Het resultaat is een super "frisse school" met een sterk ruimtelijk idee.

Centraal stond het ontwerpen van een fris, flexibel en duurzaam schoolgebouw. De hoofdopzet bestaat uit een begane grond met groepsruimten langs de contour van het bebouwingsoppervlak. Zo ontstaat een samenbindend midden met de aula en het speellokaalspeellokaal, verbonden met de buitenruimte. Een interessante en ruimtelijk gevarieerde multifunctionele ruimte, van boven verlicht vanuit een vide.

De verdieping bestaat uit een drietal kruisende dakvormen. Op de koppen bevinden zich groepsruimten met, dankzij de vorm van het dak, een eigen karakter. Alle groepsruimten, beneden en boven, zijn met schuifpuien verbonden met buiten. Het idee “frisse school” wordt zo niet alleen installatietechnisch, maar ook in het dagelijks gebruik versterkt. De overstekken geven het gebouw expressie en markeren bovendien de twee entrees, ondersteund door een sterrenhemel van LED lampjes onder het overstek.

De school is duurzaam gematerialiseerd: een expressieve genuanceerde zonnige baksteen voor de begane grond, grijze pannen voor de verdieping, waartegen de zonnepanelen niet te sterk afsteken. Aluminium kozijnen met schuifpuien in de lokalen dragen bij aan de deugdelijke kwaliteit van het gebouw. Duurzaamheid is verder ingevuld met een vegetatiedak op de platte daken en zonnepanelen op de hoge dakvakken die daarvoor een ideale hellingshoek hebben.

De regels van het bestemmingsplan zijn strikt toegepast: de voorgeschreven goot- en nokhoogte zijn gerespecteerd. Dit verhindert niet een gebouw in twee lagen voor te stellen met een eigen karakter. Zelfs de door de opdrachtgever gewenste extra verdiepingshoogte van 3 meter blijkt in deze opzet binnen de regels mogelijk.

Het resultaat is dorps, zoals het bestemmingsplan beoogd, met een begane grond en een dak, maar ook eigentijds in expressie. Je zou kunnen zeggen: ”nieuw dorps”. En, met de gekozen materialen en installaties en eigentijdse architectuur bovenal een duurzaam en fris.

De project werd in nauwe samenwerking met de partners Jansen de Jong Bouw, Van Panhuis Installatietechniek en Peree Bouwadvies Deventer ontwikkeld.

Foto’s: Stijn Stijl
Tags: school, nieuwbouw, BSO, kinderdagverblijf, frisse school, competitie, duurzaam