Een plan dat past

Op 9 oktober 2012 kwam de Gemeenteraad bij elkaar om de gunning van het Centrumplan te bespreken. Attika Architekten ontwierp het plan voor Heijmans Vastgoed BV. Het college stelde voor de ontwikkeling te gunnen aan Heijmans. De raad toonde zich enthousiast over het plan en sprak van een historisch moment. ‘Eindelijk, na al die jaren, ligt er een plan dat past bij Vlijmen’, sprak een van de raadsleden. Op dezelfde dag stemde ook de Raad van Bestuur van Heijmans in met het plan. Iedereen kan aan de slag om de realisatie van het plan nu in gang te zetten.

Opdrachtgever: Heijmans Vastgoed
Tags: stedenbouw, dorp, masterplan, openbare ruimte, stadvernieuwing, winkels, wonen