Een knoop ontward

Winkelcentrum De Gordiaan (De Waag) is gebouwd in 1976 en vormt een van de oudste onderdelen van het centrum van Lelystad. Het is bedacht als een stadje, een reeks van huisjes met puntdaken waar kleinschaligheid en menselijke maat uitgangspunt waren. De vele verbouwingen hebben het gebouw geen goed gedaan. Bovendien heeft het gebouw voorkanten van winkels aan het overdekte binnenplein. Dat zorgt daar voor achterkanten aan de openbare ruimte en moeilijk te beheersen entrees.

In dit plan gaat Attika Archiekten uit van de bestaande architectuur en oorspronkelijk uitgangspunten van het gebouw. We halen het gebied rondom het overdekte middenplein weg, waardoor weliswaar minder winkelmeters overblijven, maar wel overal goede voorkanten en doorzichten komen die passen binnen het Masterplan Stadshart Lelystad. De nieuw te bouwen gevels, daar waar de slooplijn ligt, worden gemaakt in een krachtige, gemêleerde baksteen en passen binnen de oorspronkelijke architectuur, al zijn ze herkenbaar van nu.

Opdrachtgever: Inside Investments NV
Tags: renovatie, winkel, winkelcentrum, openbare ruimte, rehabilitatie