Drijf in Lelystad

Acht gezinnen, verenigd in de Stichting Drijf in Lelystad, zijn het avontuur van het collectief particulier opdrachtgeverschap aangegaan. Het plan: drijvende woningen aan de Torenvalktocht, op een steenworp afstand van de Oostvaarderplassen. Attika Architekten werd gekozen als architect voor dit ambitieuze plan.

Het collectief en Attika Architekten hebben in een nauwe samenwerking de ontwerpen gemaakt. Via moodboards, collectieve- en individuele workshops zijn de persoonlijke wensen vertaalt naar schetsontwerpen voorzien van kostenindicaties. Vervolgens zijn de woningen uitgewerkt in Revit 3D software waar mee het ontwerp voor iedereen zowel van binnen als van buiten inzichtelijk werd.

Aanvankelijke was het idee twee of drie basistypen te ontwerpen en die doormiddel van opties te individualiseren. Uiteindelijk is voor elk gezin een specifiek ontwerp gemaakt om aan de uiteenlopende woonwensen tegemoet te komen.

Samenhang is verkregen door de kubistische hoofdopzet en de materialisatie, waarbij in de gevelbeplating met kleurkeuzen individuele accenten zijn gemaakt. In alle gevallen heeft Attika Architekten de ruimtelijke structuur in de woningen zo ontwikkeld dat het zicht op, en de beleving van het wonen op het water maximaal is. Het ensemble roept associaties op met een groep watervogels die op deze aantrekkelijke plek langs het riet zijn neergestreken.

Opdrachtgever: stichting Drijf In Lelystad
Attika Architekten ontving in 2012 de architectuurprijs van Lelystad voor dit project.
Foto’s: Bart van Hoek, ABC Arkenbouw
Tags: water, waterwoning, CPO, wonen, stedenbouw, duurzaam, woonark, woonboot, woning, drijvend