dorpen vitaal!

“Dorpen Vitaal” is het verslag van intensieve trendverkenningen voor Overijssel die anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen. In vier scenario’s voor 2030 spraken en schetsten we in twee workshops over de toekomst van dorpen: identiteit, (economische) vitaliteit en leef kwaliteit nu en straks. Samen met bewoners, boeren, een ingenieur, een dominee, een attractiepark en vele anderen, ontsponnen zich diverse mogelijke toekomsten; soms wenselijk, soms niet, maar altijd prikkelend. Het resultaat is een beeldende bijdrage aan het debat over beleid van de provincie.

Opdrachtgever: Trendbureau Overijssel
Tags: stedenbouw, structuurvisie, participatie, workshop