De Verleiding

Het prijsvraagontwerp ‘De verleiding’ is een elastische reactie op een gegeven envelop. Die envelop is het resultaat van bestemmingsplanlijnen, geluidscontouren en inspraakavonden. In de conceptie van De Verleiding is de envelop beschouwd als een ding op zichzelf. Een merkwaardige, kristallijne ruimte, voorzichtig afgebakend in een hoek van een park. Daarbinnen ontwierp Attika Architekten een ontspannen, gestroomlijnd gebouw. Een relaxed ding dat zich comfortabel voegt in de plooien van de complexe context. De uitwerking en detaillering werken samen met de beoogde luxe en geven het ambacht weer een kans. Het duurt ook maar even om de verwantschap met de in Amstelveen geëerde naoorlogse kunstbeweging Cobra te ontdekken: “alles vloeit en kiepert en verzet zich tegen vormelijke stramheid”.

Opdrachtgever: Lingotto vastgoedontwikkeling
Tags: wonen, baksteen, competitie