De tuinen van de papelaan

In Weesp voegt het plan “de Tuinen van de Papelaan” aan het dorp een nieuwe buurt toe met een eigen karakter. Erkende Weesper kwaliteiten als de herkenbaarheid van de buurt, het groen en dorpse stedelijkheid, zijn opnieuw geordend tot een eigentijdse variant. De hoge dichtheid, en daarmee het grote ruimtebeslag voor parkeren, is geen belemmering gebleken voor het ontwerpen van een vriendelijke, kleinschalige woonbuurt waarin de kwaliteit van de openbare ruimte centraal is gesteld. De overwegend autovrije groene en blauwe ruimten zijn kenmerkend voor het buurtje als geheel.

Opdrachtgever: BAM Vastgoed
Tags: stedenbouw, woningbouw, dorp, openbare ruimte