De Nieuwe Warande

Hoe betrek je de stadbewoner meer bij het landschap? Hoe kunnen agrarische productie en ecologische waarden hand in hand gaan? Waarom komt melk uit de supermarkt, en niet van de boer?

De kerngedachte voor landgoed de Nieuwe Warande is een open middengebied voor voedselproductie, natuur en recreatie met daaromheen een viertal strategische projecten: stadsboerderijen die het gebied benutten, open houden en sociaal en landschappelijk verankerd liggen in de omringende kamers. Ze maken gebruik van lokaal aanwezige kwaliteiten en bieden specifieke producten voor die plek.

Het ontwerpteam onder leiding van Attika Architekten bestaat uit lokale boeren, bewoners, het Brabants Landschap, de Brabantse Milieufederatie, de Heidemaatschappij, Duinboeren en vertegenwoordigers van de dorpsraden. Het gezamenlijke gemaakte en breed gedragen inrichtingsvoorstel is gepresenteerd aan de politiek als onderdeel van de structuurvisie 2020.

Opdrachtgever: Brabantse Milieufederatie
Tags: landschap, openbare ruimte, stedenbouw, masterplan, structuurvisie, participatie