Bataviastad

Deze nieuwe uitbreiding maakt het winkelrondje af door fase 3 en fase 1 op elkaar aan te sluiten. De architectuur binnen de muren maakt het verhaal van Batavia Stad af. De stijl waar fase 1 mee begint (houten huisjes) en die waar fase 3 mee eindigt (grof natuursteen en stucwerk) worden in dit ontwerp op diverse manieren gemengd op een manier dat er logische overgangen tussen de fasen ontstaan, en toch ook een karakteristieke architectuur voor deze uitleg.

In het midden van het gebied is de nieuwe entree die toegankelijk is vanuit het nieuwe noordelijke parkeerterrein. De huisjes tonen zich hier buiten de muren, en de het grove natuursteen van de muur gaat naar binnen, een aantrekkelijk opening in de stadmuur. Van buiten uit is ook al de eerste anchor unit te zien, een grote winkel met een eigen aantrekkingskracht, die zich ook in de architectuur toont.

In de bocht naar fase 1 staan nog twee anchor units. Ook zij hebben een brede, hoge glasgevel en trekken zo al van ver de aandacht van de bezoeker.

Door sprongen in de diverse gevels te maken, verwijdt de straat zich op drie punten waardoor pleintjes ontstaan. Deze pleintjes worden in de inrichting van het gebied vormgegeven door patronen in de klinkerbestrating, bomen en zitbankjes. De grove natuursteen komt in de architectuur terug, in de vorm van slanke torentjes.

foto's: Bart van Hoek

bouwjaar: 2017

tags: winkels, commercieel, nieuwbouw, winkelcentrum, winkelpui, hout, steen, zink