Aalmarkt Leiden

De Aalmarkt is de plek waar in de middeleeuwen de stad Leiden begon te bestaan. In de 17e eeuw werden de Waag en de Boterhal er gebouwd. De warenhuizen, winkels en cafés maken deze plek vandaag nog steeds tot hart van de stad.

Om deze historische omgeving vitaal te houden, heeft Attika Architekten een ontwerp gemaakt waarin een aantrekkelijke route van de Aalmarkt naar de Breestraat wordt gerealiseerd.

Het ontwerp bestaat uit drie onderdelen die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden: een ingreep in het stedelijk weefsel, een nieuwe pleinwand als onderdeel van een bestaand bouwblok, en twee gebouwen in een reeks objecten: het historische Waaggebouw, het nieuwe horecagebouw aan het nieuwe pleintje, en de superstore.

Elk van deze onderdelen heeft een eigen specifieke vormgeving. Het ontwerp is daarin niet-modern: de gegroeide veelvormige context groeit door; de stad leeft!

Prijsvraag 2005, 1e prijs jury en publieksprijs
Opdrachtgever: MAB Development, Provast, Gemeente Leiden 
Tags: woning, winkel, baksteen, nieuwbouw, competitie, stedenbouw