ir. NIEK KRUISHEER

Architect
TU Delft (1987, met prijs)

Als student bestuurslid van de studievereniging Stylos, redacteur van en auteur in het tijdschrift OASE en student-assistent in het vakgebied functionele analyse. Tot 1992 redacteur van vaktijdschrift BouwWereld en vervolgens werkzaam als freelance ontwerper voor verschillende architectenbureaus, waaronder VillaNova Rotterdam en Min 2 Producties te Bergen. In 1993 vestigt hij zich met een eerste opdracht via de Europan prijsvraag als zelfstandig architect in Zutphen. In 1995 medeoprichter van het facilitair bedrijf ZEBRA dat ondersteunende werkzaamheden voor architectenbureaus verricht. In 1997 begint hij met Géke de Wilde KdW Architecten BNA. In 1999 medeoprichter van Attika Architekten. Van 2009 tot 2014 lid van de commissie ruimtelijke kwaliteit Deventer en bestuurslid van het cultureel centrum de Hanzehof, Zutphen. Sinds 1997 is Niek mede initiatiefnemer van de Groep Zutphense Bouwers, waarin architecten en lokale aannemers samenwerken. De GZB ontwikkelt woningen zonder ontwikkelaar. In dat verband is Niek architect en risicodragend initiatiefnemer van onder meer de waterrandwoningen te Zutphen. Sinds 2014 is Niek samen met Géke de Wilde deelnemer in het innovatiegilde Pakhuis Noorderhaven dat zich richt op duurzame technologie. In dat verband wordt één van de waterrandwoningen uitgevoerd als cleantech woning: een 0-energiewoning waarin vergaand rekening is gehouden met een gezond binnenmilieu.