attika werkwijze

Attika Architekten ontwerpt

verbindend, met de omgeving, met de culturele context, met het dagelijks leven
met een open mind, zonder dogma’s, de geschiedenis als schatkamer, de toekomst vrij verkennend
inventief, in ruimteconcepten, in de vormgeving, in de uitvoering
in samenhang, stedenbouw, architectuur, inrichting openbare ruimte, bouwdelen, interieur, meubels
met kennis van zaken, van bouwtechniek, materialen, regelgeving, kosten
samen, elkaar stimulerend in ontwerpteams, met gebruikers, de opdrachtgever, in een netwerk van deskundigen
duurzaam, als frontrunner op het gebied van watergebonden architectuur en stedenbouw, met hernieuwbare materialen, en promotor van duurzame energieproductie
aanraakbaar, met materiaalgevoel, ambachtelijk, decoratief
initiatiefrijk, partner Innovatie Gilde Noorderhaven, partner IDlab , co-ontwikkelaar GZB
In het belang van de gebruiker, de opdrachtgever, de publieke ruimte

CONNECTED DESIGN
Een stad is geen dorp en de ene stad is de andere niet. Onze voorstellen reageren expliciet op de fysieke omgeving, en even expliciet op de culturele context van een plek en haar geschiedenis. Daarmee ontstaat een verbinding tussen wat nieuw is en wat bestaat. Zo draagt het nieuwe  bij aan de kwaliteit van het dagelijks leven. Door deze contextuele benadering is in ons werk niet zozeer een bepaald handschrift zichtbaar, als wel een onderzoekende en ontvankelijke houding die resulteert in publiek gedragen voorstellen.

OPEN SOURCE
Gezien het belang dat Attika Architekten hecht aan de samenwerking met de opdrachtgever, gebruikers en deskundigen op allerlei terrein is een open source werkwijze onontbeerlijk. Attika Architekten gebruikt handschetsen, perspectieven, werkmaquettes, 3D computermodellen, filmpjes, kortom alles wat helpt om ideeën te ontwikkelen en over te dragen. En altijd blijkt dat het resultaat van een intensieve samenwerking leidt tot een grote betrokkenheid en een beter resultaat.

KWALITEIT
Attika Architekten ziet het maken van kwaliteit als de essentie van de professie. Dat geldt voor de ruimtelijke effectiviteit, architectonische expressie en functionaliteit van onze ontwerpen, maar ook voor de engineering. Al ruim 10 jaar werkt Attika Architekten met Revit 3D tekensoftware waarmee we geïntegreerde gebouwinformatie modellen maken (BIM). Regelmatig werken we samen met constructeurs en installatieadviseurs  aan één model waarbij Attika Architekten de clash controle uitvoert. Het resultaat is een hoge kwaliteit van de bouwvoorbereiding.

DUURZAAMHEID
Attika Architekten is sinds de start van het bureau betrokken bij duurzame ontwikkelingen. Naast het toepassen van energiebesparende technieken, groene energie opwekking en hernieuwbare materialen ziet Attika Architekten programmatische flexibiliteit èn publieke affiniteit  als belangrijke aspecten van duurzaamheid. Ons specialisme, watergebonden architectuur en stedenbouw, ontsluit een nieuw terrein waar mobiliteit belangrijk bijdraagt aan de duurzaamheid van gebouwen. Attika Architekten is mede initiatiefnemer van het Innovatie Gilde Pakhuis Noorderhaven en ID-lab. In deze omgeving is Attika Architekten nauw betrokken bij het ontwikkelen nieuwe visies en duurzame technieken.

TACTILITEIT
Materiaalgevoel en ambachtelijkheid kenmerken het werk van Attika Architekten. Kennis van het maken geeft ons de mogelijkheid alternatieven te bedenken voor standaardproducten om zo onze architectuur te verrijken. Zo ontstaan steeds nieuwe betekenisvolle decoratieve elementen die de band tussen gebouw en gebruiker versterken.

KOSTEN EFFECTIVITEIT
Attika Architekten ziet het verantwoord omgaan met het bouwbudget als prioriteit. Juist een goed begrip van de bouwkosten maakt het mogelijk de middelen daar in te zetten waar zij bijdragen aan een hoge kwaliteit. Wij kennen de weg naar goede toeleveranciers en ambachtelijke werkplaatsen. Zo lukt het altijd bijzondere elementen aan onze projecten toe te voegen ondanks budgettaire beperkingen.

attika aan het werk